Bioveiligheid

Gebruik andere laarzen per specifieke zone voor een optimaal bioveiligheidsresultaat

De snelste, eenvoudigste en goedkoopste manier om verspreiding op de boerderij te voorkomen, is direct ook de meest vergeten maatregel, nl. een goed hygiëne protocol door alle afdelingen op de boerderij; handen wassen en desinfecteren en draag speciale laarzen per zone. Elke kleine inspanning kan een groot verschil maken voor uw bedrijf op elk niveau.

Bioveiligheid overview

De 2 belangrijkste doelstellingen van bioveiligheid zijn: 

 1. Preventie van nieuwe ziekten 
 2. Bestrijding van bestaande ziekten 

Binnen deze 2 doelstellingen willen we enerzijds de risico’s beter inschatten en maatregelen nemen om deze risico’s te verminderen. Anderzijds helpt bioveiligheid de gezondheidsstatus op een bedrijf te waarborgen en te verbeteren. Een bioveiligheidsprogramma is (of zou de basis moeten zijn) van elke ziektebestrijding. Het moet praktisch en kostenefficiënt zijn en wordt best regelmatig herzien.

We hebben EXTERNE biobeveiligheid en INTERNE biobeveiligheid.

External

Extern: introductie van ziekten verminderen  

Intern: verspreiding van ziekten beperken 

Betere bioveiligheid= 
 • Verhoogde winst 
 • Preventie van ziekteverspreiding  
 • Betere en gezondere productie 
 • Beter dierenwelzijn  
 • Minder antimicrobiële middelen 
 • Sterkere volksgezondheid en publieke opinie 
 • Conform de wetgeving 

Niet alle transmissieroutes zijn even belangrijk 

Risico van ziekteoverdracht= waarschijnlijkheid + frequentie van voorkomen 

Als een bepaalde transmissieroute een lage waarschijnlijkheid van voorkomen heeft, maar de handeling wordt veelvuldig herhaald, dan is er een hoog risico op ziekteoverdracht! 

Belangrijke bioveiligheidsmaatregel: 

Het is essentieel dat elke transmissieroute gecontroleerd wordt om te vermijden dat je ziekteverwekkers verspreidt van de ene groep dieren naar de andere. 

Ingangshygiêne

Informeer de boer over uw komst voordat u het terrein betreedt. 

Stap 1

Ontsmet de banden van uw voertuig (auto, vrachtwagen ...). Zorg ervoor dat de gehele oppervlakte van de banden gedesinfecteerd is, dus denk hierbij zeker ook aan het deel dat de grond raakt. 

Stap 2

Trek bedrijfslaarzen aan of ga door een desinfectiebad voordat u de hygiënesluis betreedt. 

Stap 3

Meld u aan in het bezoekersboek 

Stap 4

Was en desinfecteer uw handen grondig. Neem een douche en trek de kleding aan die verstrekt wordt door de boerderij 

Stap 5

Ga de stal in en ontsmet uw handen. Trek laarzen aan die bestemd zijn voor de zone. Ontsmet uw laarzen voordat u binnengaat 

 • Ontsmettingsmat 
 • Ontsmettingsbad 
Stap 6

Was uw handen en ontsmet uw laarzen na het stalbezoek. Trek andere schoenen aan. Ontsmet uw schoenen voordat u naar buiten gaat. 

Lees hier onze bioveiligheidsfolder